Overslaan naar content

Privacy Policy

Privacy Statement werkenbijtransavia.com  

 1. Privacybeleid 

Transavia Airlines C.V. (Transavia), gevestigd aan de Piet Guilonardweg 15, 1117 EE te Schiphol, Nederland, is de verwerkingsverantwoordelijke voor: 

 • De verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en sollicitanten via de website werkenbijtransavia.com; 

 • De verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten tijdens een (rechtstreekse) sollicitatieprocedure; 

Dit privacybeleid informeert jou over de persoonsgegevens die Transavia verwerkt tijdens het sollicitatieproces. Wij vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat de verwerking van jouw gegevens transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Transavia gaat zorgvuldig om met de gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je op werkenbijtransavia.com. We raden je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.  

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 11 februari 2022. 

1.1 Waarom verwerken wij jouw gegevens? 

Wij hebben jouw gegevens nodig voor: 

 • Werving- en selectiedoeleinden; 

 • Om met jou te communiceren; 

 • Om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie of stage waarop je solliciteert; 

 • Om te beoordelen of er een andere vacature is waarop je beter aansluit; 

 • (Indien de aard van de functie dit rechtvaardigt) een social mediaonderzoek; 

 • (Indien de aard van de functie dit rechtvaardigt) een screening, assessment, of medische keuring; 

 • Om je een nieuwsbrief te sturen. 

1.2 Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor? 

Website 

Als je solliciteert op een vacature via de website werkenbijtransavia.com worden de benodigde persoonsgegevens gevraagd, zoals je voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, Curriculum Vitae en eventueel motivatiebrief en foto. Voor sommige vacatures vragen we of je een video van jezelf wilt sturen. Dit doen we om te zien hoe representatief en klantvriendelijk je voor de dag komt, om je gelegenheid te bieden jouw motivatie mondeling toe te lichten of je taalvaardigheid te beoordelen. 

Sollicitatieprocedure  Indien de sollicitatie in behandeling wordt genomen, kunnen wij ook de onderstaande gegevens verwerken: 

 • Je voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, extra telefoonnummer, e-mailadres, beschikbaarheid, CV en je motivatie; 

 • Aantekeningen van sollicitatiegesprekken; 

 • Voortgang in sollicitatieproces; 

 • (Indien van toepassing) de resultaten van een screening, assessment, psychologisch onderzoek of medische keuring; 

 • (Indien van toepassing) beroep gerelateerde certificeringen zoals bijvoorbeeld vliegbrevet en medisch certificaat; 

 • Controle van jouw identiteit tijdens een sollicitatieprocedure door middel van een origineel identiteitsbewijs (wij maken nog geen kopie, dat is wel het geval indien je wordt aangenomen). 

 

Indien je solliciteert via de buttons ‘solliciteren met Indeed’ of ‘solliciteren met LinkedIn’ worden jouw gegevens ook verwerkt door Indeed en/of LinkedIn. Hun privacybeleid is terug te lezen via: https://www.indeed.com/legal en https://www.linkedin.com/legal... 

1.3 Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens? 

Wij bewaren jouw gegevens zolang dit nodig is voor jouw sollicitatieprocedure. Na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderen wij jouw gegevens binnen 4 weken. 

Indien wij jouw gegevens langer willen bewaren zullen wij hiervoor een verzoek sturen om deze termijn met een jaar te verlengen.   

Indien je hebt gesolliciteerd voor de functie van First Officer of voor toelating tot ons Airline Pilot Program en je hebt deelgenomen aan de totale selectieprocedure voor deze posities, dan bewaren wij voor maximaal 2 jaar je volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, CV en selectieresultaat. Overige gegevens en documenten worden verwijderd. Nadere toelichting op deze bewaartermijn geven we bij uitnodiging aan deelname selectieprocedures. Op dat moment vragen we hier ook apart jouw toestemming voor. 

Heb je de baan gekregen en kom je in dienst bij Transavia, dan worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier. 

1.4 Hoe beschermen we je persoonsgegevens? 

Transavia gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. 

1.5 Delen van je gegevens 

We maken gebruik van verschillende (IT-) leveranciers om werkenbijtransavia.com en het sollicitatieproces in stand te houden. Al deze derden zijn verplicht jouw persoonsgegevens voldoende te beschermen en deze alleen volgens onze instructies te verwerken en niet voor hun eigen doeleinden te gebruiken.  

Indien van toepassing en alleen met jouw toestemming kunnen wij jouw informatie ook delen met assessmentbureaus 

 

 

1.6 Welke rechten heb ik?  

Je hebt altijd het recht om jouw gegevens op te vragen, aan te laten passen of te verwijderen. Als je gebruik wilt maken van een van deze rechten, stuur dan een bericht naar recruitment@transavia.com. Jij hebt te allen tijde de controle over je eigen persoonlijke data. In de voettekst van de bevestiging die je ontvangt na sollicitaties vind je links waarmee je zowel een correctie- als een verwijderingsverzoek kunt indienen. Indien je vragen of klachten hebt of indien je wilt reageren op dit privacybeleid, gebruik dan ook bovengenoemd e-mailadres. 

 1. Cookie statement 

Werkenbijtransavia.com maakt gebruik van cookies. Wij willen jouw privacy waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van jouw bezoek(en) aan onze website verbeteren. Daarom vinden wij het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder proberen wij je zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het gebruik van cookies door werkenbijtransavia.com. 

Dit cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 11 februari 2022 

2.1 Maken wij gebruik van cookies? 

Werkenbijtransavia.com maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken die informatie op je apparaat kunnen plaatsen en van je apparaat kunnen lezen. Met behulp van cookies willen wij jouw gebruikservaring op onze website verbeteren.  

Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies en vergelijkbare technieken: 

Functionele cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Zo lezen wij bijvoorbeeld jouw schermformaat om de website juist geschaald weer te geven. 

Analytics cookies. Deze cookies meten het gebruik van onze website. Deze statistieken geven ons inzicht in onder meer hoe vaak onze website bezocht wordt en welke onderdelen van onze website bezoekers het meest interessant vinden. Dit doen wij om onze website continu te kunnen verbeteren en het bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. werkenbijtransavia.com maakt gebruik van analytische software om het gebruik van de website te meten. Bij het gebruik van bijvoorbeeld Google Analytics worden gegevens met Google gedeeld. Hierbij worden geen persoonsgegevens verwerkt; het IP adres wordt geanonimiseerd. 

2.2 De belangrijkste cookies die worden gebruikt zijn 

 Cookie die altijd wordt geplaatst bij bezoek aan werkenbijtransavia.com: 

 

Cookie die geplaatst wordt wanneer de cookies zijn geaccepteerd: 

 

Jouw data wordt ook verwerkt door Indeed op pagina's waar we een button ‘solliciteer met Indeed’ laten zien, zelfs als je deze functionaliteit niet gebruikt. Je vindt de privacy policy van Indeed hier: https://www.indeed.com/legal 

Share buttons 

Informatie op werkenbijtransavia.com kan je delen via share buttons. De Refurls Share buttons plaatsen geen cookies; de buttons functioneren niet op basis van cookies (die zijn geplaatst door de social media partijen). Door op een social media button te klikken, word je doorgeleid naar de website van de desbetreffende social media partij. 

Vragen? 

Heb je een vraag of een klacht over het gebruik van cookies door werkenbijtransavia.com? Dan kun je contact opnemen met ons opnemen via recruitment@transavia.com.