Overslaan naar content

Afstudeerstage Circulariteit

Hybride
 • Schiphol Oost, Noord-Holland, Nederland
Stage

Functieomschrijving

See English version below.


We zoeken jou als Afstudeerstagiair voor ons circulariteit project bij Transavia

Ben jij een enthousiaste student met een passie voor duurzaamheid en innovatie? Wil je jouw vaardigheden toepassen binnen een luchtvaartmaatschappij? Dan is dit jouw kans! Als jouw studie gerelateerd is aan de luchtvaart, duurzaamheid en (industrieel) ontwerp zijn wij op zoek naar jou voor de afdeling Sustainability & Innovation bij Transavia!


Jouw droomstage!

Als Afstudeerstagiair Circulariteit bij het Sustainability & Innovation team ben jij verantwoordelijk voor het opzetten van een circulaire stroom voor vliegtuigonderdelen die gerecycled moeten worden. Een voorbeeld: het leer van de vliegtuigstoelen wordt niet meer gebruikt, maar het kan gerecycled worden of omgevormd tot een nieuw product. Het is aan jou om uit te zoeken hoe we dit kunnen regelen! Je krijgt de kans om je volledig te richten op het ontwerpen en creëren van een product.


De stage is veelzijdig: je moet uitgebreid overleggen met belanghebbenden uit verschillende afdelingen, brainstormen met externe partijen om materiaalmogelijkheden te verkennen en natuurlijk communiceren binnen je eigen team. Deze stage biedt je de kans om je te specialiseren en kennis op te doen op het gebied van duurzaamheid en innovatie, evenals waardevolle ervaring in een dynamische omgeving binnen de luchtvaartindustrie.


Over ons team

De afdeling Sustainability & Innovation binnen Transavia bestaat momenteel uit 4 medewerkers. Dit is een Circulaire Expert, een SAF & GHG-uitstoot Expert, een Innovatie Expert, de Lead Sustainability & Innovation en twee stagiairs. De afdeling ondersteunt de organisatie om duurzamer te worden, zowel via eigen initiatieven als door andere afdelingen te helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.

Vereisten

Wie ben jij?

Voor deze vacature Afstudeerstage Circulariteit bij Transavia heb je veel in huis, want:

 • Je bent een Hbo- of wo-student en op zoek naar een afstudeerstage;
 • Je bent op zoek naar een voltijdstage voor 5 tot 6 maanden en bent beschikbaar vanaf september 2024;
 • Je hebt een goed gevoel voor humor en begrip van sarcasme ;)
 • Je hebt een sterke interesse in circulariteit, duurzaamheid en innovatie;
 • Je hebt een ondernemende mindset: je kan nieuwe ideeën voorstellen, het initiatief nemen en bent creatief;
 • Projecten zelfstandig oppakken? Jij gaat de uitdaging aan;
 • Werkervaring in dit vakgebied is een voordeel (pré).


Wat kun je van ons verwachten?

 • Je ontvang een stagevergoeding;
 • Verantwoordelijkheid om je stage naar eigen inzicht vorm te geven;
 • Een toffe werklocatie op Schiphol-Oost met mogelijkheden om vanuit huis te werken;
 • Professionele begeleiding en veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;
 • Vriendelijke & bevlogen collega’s.


Over Transavia

We zetten graag een stap extra voor onze passagiers en voor elkaar. De sfeer in de organisatie kenmerkt zich door bevlogen medewerkers met een groen hart! Elke dag werken we met elkaar samen om een gemeenschappelijk doel te behalen: een memorabele klantbeleving.


Als zelfstandige airline binnen de AIR FRANCE-KLM Groep verzorgen wij al sinds 1965 lijndiensten en chartervluchten naar meer dan 150 bestemmingen in Europa en Noord-Afrika. Transavia, onderdeel van de AIR FRANCE KLM Group, is de nummer één budgetluchtvaartmaatschappij en qua grootte de tweede airline van Nederland. Bij Transavia werken gemiddeld 2500 collega’s: 230 bij de Technische Dienst, 600 vliegers, 1300 cabin attendants en 370 kantoormedewerkers.


Transavia is een dynamische organisatie (never a dull moment) die continu probeert bij te blijven in een veranderende luchtvaartwereld. Wil jij graag werken in een omgeving met enthousiaste daadkrachtig collega’s die oog hebben voor elkaar? Krijg je energie van verandering en vernieuwing en voel jij je het prettigst in een omgeving waar je regisseur bent van je eigen werk? Dan komen we graag met jou in contact.


Wil je solliciteren?

Ben jij de Afstudeerstagiair Circulariteit die wij zoeken en kom je ons team versterken? Solliciteer dan nu, maar zeker voor 1 juni, via de button. Upload naast je CV ook je motivatiebrief, geef aan in welke periode je je stage wilt doen en hoeveel uur per week dit is. Heb je vragen over deze stage? Neem dan contact op met Antoinette Schotvanger via antoinette.schotvanger@transavia.com. Zij komt graag met je in contact!


Jouw sollicitatieproces

 1. Je solliciteert! Binnen twee weken bekijken wij je sollicitatie en hoor je of wij je uitnodigen voor een gesprek;
 2. Eerste contact: Wij bellen je om kennis te maken en een afspraak in te plannen;
 3. Het gesprek: Er volgt een gesprek met je toekomstige stagebegeleider om te kijken of er een match is;
 4. Is er een match? Dan volgt een stagecontract en begint jouw reis bij Transavia! Wel moet je wegens (luchtvaart)veiligheidseisen eerst een screening doorlopen.


Werk je bij een bureau en wil je een kandidaat voorstellen voor deze vacature Afstudeerstage Circulariteit bij Transavia? Bedankt, maar hier gaan we niet op in. We werven onze nieuwe collega graag zelf.



Graduation internship Circular


We are looking for you as a Graduate intern for our circular project at Transavia

Are you an enthusiastic student with a passion for sustainability and innovation? Do you want to apply your skills to an airline? Then this is your chance! If your study is related to aviation, sustainability, (industrial) design we are looking for you for the Sustainability & Innovation department at Transavia!


Your dream internship!

As Graduate intern circular in the Sustainability & Innovation team at Transavia, you will be responsible for establishing a circular stream for aircraft parts that need to be recycled. Take an example: the leather from the aircraft seats is no longer in use, it can be recycled or turned into a new product. It's up to you to figure out how we can arrange this! You will have the opportunity to focus entirely on designing and creating a product.


The internship is versatile: you will need to consult extensively with stakeholders from various departments, brainstorm with external parties to explore material possibilities, and of course, communicate within your own team. This internship offers you the chance to specialize and gain knowledge in sustainability and innovation, as well as valuable experience in a dynamic environment within the aviation industry.


About our team

The Sustainability & Innovation department currently consists out of 4 employees: a Circularity Expert, SAF & GHG-emissions Expert, Innovation Expert, the Sustainability & Innovation Lead and two interns. This department supports the organisation in becoming more sustainable, through its own initiatives as well as helping other departments in achieving their sustainability goals.


Who are you?

You have a lot going for you for this vacancy of Graduate internship Circular at Transavia, because:

 • You are an Hbo- or Wo-student looking for a graduation internship;
 • You are looking for a full-time internship for 5 to 6 months and available from September 2024;
 • You have a good sense of humour and a grasp of sarcasm ;)
 • You have a strong interest in circularity, sustainability and innovation;
 • You have entrepreneurial mindset: you can propose new ideas, take the initiative and are creative;
 • Taking on projects independently? You're up for the challenge;
 • Work experience in this field is an advantage (pré).


What can you expect from us?

 • You receive an internship allowance;
 • Responsibility to shape your internship according to your own insight;
 • A great work location at Schiphol-Oost with options to work from home;
 • Professional guidance and plenty of room for personal development;
 • Friendly & enthusiastic colleagues.


About Transavia

We like to go the extra mile, both for our passengers and for each other. Our organisation is characterised by enthusiastic employees with a green heart! Every day, we work together to achieve a common goal: a memorable customer experience.


As an independent airline within the AIR FRANCE-KLM Group, we have been operating scheduled and charter flights to more than 150 destinations in Europe and North Africa for 55 years. Part of the AIR FRANCE KLM Group, Transavia is the number one budget airline and the second largest airline in the Netherlands. Transavia employs about 2,500 staff: 230 in Technical Services, 600 pilots, 1,300 cabin attendants and 370 office staff.


Transavia is a dynamic organisation (never a dull moment), which strives to keep pace in a constantly changing aviation world. Do you want to work with enthusiastic and energetic colleagues who look out for each other? Do you get energised by change and innovation and do you feel most comfortable in an environment where you can manage your own work? If the answer is yes, we want to get in touch with you.


Would you like to apply?

Are you the Graduate intern Circular we are looking for to strengthen our sustainability department? Apply now, but certainly before June 1st, using the button. In addition to your CV, also upload your cover letter, indicate the period in which you want to do your internship, and how many hours per week this is. Do you have any questions about this internship? Then contact via Antoinette Schotvanger antoinette.schotvanger@transavia.com. She would love to get in touch with you!


Your application process

 1. You apply! Within 2 weeks, we will review your application and let you know if we invite you for an interview;
 2. First contact: We will call you to get to know you and schedule an appointment;
 3. The interview: You will have an interview with your future internship supervisor to see if there is a match;
 4. If there is a match, you will receive an internship contract and your journey with Transavia begins! However, due to (aviation) safety requirements, you must first undergo a screening.


If you work for an agency and want to propose a candidate for the vacancy of Graduate internship Circular with Transavia, thanks, but no thanks. We prefer to recruit our new colleague ourselves.

of

Apply with Linkedin onbeschikbaar
Apply with Indeed onbeschikbaar